Công viên góc phố - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: DCOH

- Người đại diện: Phạm Cao Phương Thảo
- Vị trí/Chức danh: Quản lý


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 1/1/2015 - 30/3/2016
- Địa bàn thực hiện dự án: TP.HCM


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Các bạn điếc câm
- Người nghe, nói được

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
- Cải tạo đất và trồng cây
- Xây dựng công trình
- Mở quán trà đạo
- Thực hiện hoạt động chợ phiên
- Mở các lớp kỹ năng, văn hóa, nghệ thuật

Mục tiêu dài hạn:
- Tạo sân chơi văn hóa cho các bạn điếc câm sinh hoạt.
- Tạo ra sân chơi chung để các nhóm điếc câm có thể hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.
- Thông qua việc giữ gìn sân chơi xanh-xạch-đẹp, dự án sẽ nâng cao ý thức và thay đổi hành vi trong việc bảo vệ môi trường xung quanh.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Trung bình 150 bạn điếc câm được tham gia sân chơi văn hóa
- Ít nhất 6 nhóm có thể tham gia hoạt động chợ phiên mỗi tháng
- Ít nhất 10 nhóm sinh viên nghe nói (kể cả sinh viên nước ngoài) đến tham gia sân chơi mỗi năm
- Cải tạo đất hoang sơ và vệ sinh môi trường, hình thành sân chơi xanh-sạch-đẹp tại Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2
- Tạo sân chơi văn hóa cho cộng đồng điếc câm    

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.