Công viên góc phố - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: DCOH

- Người đại diện: Phạm Cao Phương Thảo
- Vị trí/Chức danh: Quản lý
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 1/1/2015 - 30/3/2016
- Địa bàn thực hiện dự án: TP.HCM
3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Trung bình 150 bạn điếc câm được tham gia sân chơi văn hóa
- Ít nhất 6 nhóm có thể tham gia hoạt động chợ phiên mỗi tháng
- Ít nhất 10 nhóm sinh viên nghe nói (kể cả sinh viên nước ngoài) đến tham gia sân chơi mỗi năm

1. Tóm tắt dự án:
Hoạt động dự án: (1) Cải tạo đất và trồng cây
(2) Xây dựng công trình
(3) Mở quán trà đạo
(4) Thực hiện hoạt động chợ phiên
(5) Mở các lớp kỹ năng, văn hóa, nghệ thuật
2. Mục tiêu:
(1) Tạo sân chơi văn hóa cho các bạn điếc câm sinh hoạt.
(2) Tạo ra sân chơi chung để các nhóm điếc câm có thể hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.
(3) Thông qua việc giữ gìn sân chơi xanh-xạch-đẹp, dự án sẽ nâng cao ý thức và thay đổi hành vi trong việc bảo vệ môi trường xung quanh.
3. Kết quả mong đợi:
- Cải tạo đất hoang sơ và vệ sinh môi trường, hình thành sân chơi xanh-sạch-đẹp tại Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2
- Tạo sân chơi văn hóa cho cộng đồng điếc câm

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.