Cơ sở dạy nghề Thiện Tâm - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Cơ sở dạy nghề Thiện Tâm
- Năm thành lập: 2008
- Địa chỉ: 134 Ngô Tất Tố p22 Q . Bình Thạnh TP.HCM
- Người đại diện: Võ Kim Hương
- Vị trí/Chức danh: Giám đốc
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 1/2012 - 12/2012
- Địa bàn thực hiện dự án: Quận Bình Thạnh, TP.HCM
3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
30 người khuyết tật nhập cư được học nghề và có việc làm


Mục tiêu:
Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật nhập cư thông qua dạy nghề và
tạo việc làm cho họ
- 3 lớp học may công nghiệp miễn phí được mở (10 em/khóa)
- Hỗ trợ chổ ăn ở cho học viên
- Đào tạo kỹ năng sống và làm việc
- Hợp tác với các cty xí nghiệp để giới thiệu và tạo việc làm
- 30 em khuyết tật nhập cư được học nghề và ăn ở miên phí 20 em có việc làm

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.