Can thiệp khủng hoảng cho phụ huynh có con bệnh nặng - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: BV Nhi Đồng 1

- Người đại diện: Phạm Thị Yến Trinh


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 3/1/2016 - 30/10/2016
- Địa bàn thực hiện dự án: Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng (Biên Hòa, Bình Dương, Long An, Củ Chi)

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- 160 bệnh nhi trẻ em/ năm đang điều trị dài ngày tại khoa Thận – Nội tiết, Hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 1 có ảnh hưởng tâm lý do bệnh tật.
- 80 lượt thân nhân bệnh nhi/ năm được ổn định về tâm lý và được hiểu biết thông tin về tâm lý trẻ, nhằm giúp trẻ điều trị tốt hơn trong quá trình chăm sóc bệnh nhi.
- 10 lượt thành viên tình nguyện trong nhóm Công tác xã hội bệnh viện – Hapier, được học các lớp tập huấn về kỹ năng tâm lý, nâng cao năng lực làm việc.
- Bệnh viện và đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Sinh hoạt cá nhân cho trẻ:
- Trẻ được khám và nâng đỡ tâm lý
- Lắng nghe chia sẽ của trẻ về những cảm xúc, những trải nghiệm về bệnh tật và việc tuân thủ điều trị.
- Nâng đỡ tâm lý cho bệnh nhi (tổ chức các trò chơi trị liệu như tranh tô màu, truyện đọc, vẽ tranh, ghép hình, trò chuyện với bệnh nhi).
- Động viên, giúp trẻ chấp nhận bệnh và hợp tác điều trị
- Lập hồ sơ xã hội theo dõi diễn tiến cảm xúc, tâm lý của trẻ trong quá trình điều trị tại bệnh viện.
Sinh hoạt nhóm trẻ:
- Tổ chức vui chơi tạo mối quan hệ giữa trẻ với trẻ, tạo môi trường thân thiện và mạnh dạn hơn trong sinh hoạt.
- Tổ chức dạy kỹ năng sống cho trẻ giúp trẻ cải thiện các kỹ năng giao tiếp, sáng tạo, nhận thức…
Truyền thông cho phụ huynh/cha mẹ: 1 tháng/ 1 lần
- Nâng đở tâm lý phụ huynh
- Giúp phụ huynh/cha mẹ hiểu được tâm lý của trẻ
- Tổ chức sinh hoạt nhóm nâng đỡ tâm lý phụ huynh.
- Tham vấn tâm lý cá nhân thân nhân bệnh nhi.
- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức theo chủ đề cho thân nhân.

Mục tiêu dài hạn:
Bệnh nhi tại khoa Thận - Nội tiết và khoa Hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 1 được hỗ trợ tâm lý, điều trị bệnh tốt hơn và hòa nhập tốt hơn trong gia đình và cộng đồng.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Bệnh nhân được theo dõi giám sát, cập nhật hồ sơ xã hội quá trình ổn định tâm lý
Số lượng chương trình:
- 16 buổi sinh hoạt nhóm cho trẻ
- 10 buổi sinh hoạt nhóm nâng đỡ tâm lý và tập huấn nâng cao nhận thức theo chủ đề cho thân nhân
- 4 buổi tập huấn nâng cao năng lực cho tình nguyện viên

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.