Bảo Trợ Trẻ Em TPHCM - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Hội Bảo Trợ Trẻ Em TPHCM
- Năm thành lập: 1988
- Địa chỉ: 85/65 Phạm Viết Chánh- P.19 Q. Bình Thanh
- Người đại diện: Huỳnh Kiêm Tiên
- Vị trí/Chức danh: Quản lý dự án


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 9/2010 - 8/2011
- Địa bàn thực hiện dự án: Quận 7


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
82 trẻ và 50 phụ huynh

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Tổ chức hoạt động dạy học và vui chơi gải trí cho trẻ đang học ở lớp học Tình Thương II
Mục tiêu dài hạn:
Nâng cao trình độ học vấn và hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ đang học ở lớp học Tình Thương II


Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.