Dự án qua các năm - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

Dự án của năm 2021

2020

Nhà tài trợ

Hội đồng xét duyệt

Thành viên hỗ trợ kỹ thuật đề xuất dự án