THÔNG BÁO TỪ CHƯƠNG TRÌNH:
  1. Cổng bình chọn đã đóng lúc 00:00 ngày 20.9.2020
  2. 3 (ba) dự án nhận được điểm tổng kết bình chọn cao nhất (theo quy định tính điểm của Chương trình) sẽ được nhận quỹ ban đầu 120 triệu đồng / dự án từ Chương trình.
  3. Chương trình tiếp tục nhận tài trợ thêm từ đây đến hết 30.11.2020. Phương thức tài trợ vui lòng xem tại đây.
  4. Kết quả bình chọn:

(*) 1 người bình chọn 1 lần được tính là 3 lượt dành cho 3 dự án

(**) Cách tính điểm dự án:

image.png

Dự án 100% Tổng điểm dự án
Trực tuyến
Cộng đồng GAC
30% 70%
Tre Mỡ 1401 11 0.2690
Nước Sạch, Hệ thống Rửa Tay và Chiến dịch Hành động phòng dịch Covid-19 cho Trường Học Người Dân Tộc Khmer 1553 8 0.2166
Tìm nước sạch cho người dân quê tôi 1779 6 0.1866
Trường Rừng 1237 7 0.1848
Trạm cấp nước sạch Tân Điền 1659 4 0.1430
Tổng lượt bình chọn 7629 36
Số lượng người bình chọn hợp lệ 2543 12
Số lượng người bình chọn KHÔNG hợp lệ 885 0
Tổng số người bình chọn 3440

Dự án của chúng tôi