Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

Mục tiêu

VND 900 Tr

Về
Rút Ngắn Khoảng Cách

Rút Ngắn Khoảng Cách được vận hành theo mô hình quỹ cộng đồng, với mục tiêu huy động các nguồn lực về chuyên môn, sáng kiến cộng đồng, hiện vật và tài chính từ các thành viên trong cộng đồng, và hỗ trợ phân bổ nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu phát triển của cộng đồng.
Tìm hiểu thêm

Những con số nổi bật

+134

Dự án/sáng kiến cộng đồng

+100,000

Người hưởng lợi

+6.3 tỷ đồng

Nguồn lực tài chính được huy động