Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

Đồng hành cùng Rút Ngắn Khoảng Cách!

Thời gian chiến dịch
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây

Mục tiêu

VND 900 Tr

Về
Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách được vận hành theo mô hình quỹ cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam, huy động các nguồn lực về chuyên môn, sáng kiến, hiện vật, và tài chính từ các thành viên trong cộng đồng, hỗ trợ phân bổ nguồn lực đến các tổ chức phi lợi nhuận địa phương nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của cộng đồng.
Tìm hiểu thêm

Những con số nổi bật

+125

Dự án/sáng kiến cộng đồng

+95,000

Người hưởng lợi

+6.3 tỷ đồng

Nguồn lực tài chính được huy động

Nhà tài trợ

Hội đồng xét duyệt

Thành viên hỗ trợ kỹ thuật đề xuất dự án